CV do wojska + życiorys dla przyszłego żołnierza

Zastanawiasz się nad karierą w siłach zbrojnych? A może chcesz awansować na wyższe stanowisko? Istotne jest, abyś znał różnicę między kluczowymi dokumentami aplikacyjnymi: standardowym CV oraz życiorysem do wojska, które mają nieco różne zastosowania. Jeżeli twoim celem jest objęcie cywilnego stanowiska w armii lub jesteś żołnierzem i chcesz awansować na wyższy stopień, niezbędne będzie złożenie profesjonalnie przygotowanego CV do wojska.
Z tekstu dowiesz się:

 • Jak napisać życiorys do wojska
 • Jak napisać CV do wojska
 • Jaka jest różnica między CV a życiorysem w kontekście rekrutacji do armii
 • Jak wygląda wzór życiorysu do wojska

Jeśli aspirujesz do aktywnej służby wojskowej, przygotuj się na konieczność stworzenia osobistego życiorysu do wojska, takiego jaki przygotowywali nasi rodzice, czyli… napisanego własnoręcznie! Taki życiorys to dokument znacząco różniący się od standardowego curriculum vitae. Podlega on specyficznym wymogom i standardom przyjętym w armii.

W dalszej części artykułu poznasz różnicę między “wojskowym” życiorysem a klasycznym CV, pokażemy ci, jak napisać CV do wojska (dla pracowników cywilnych) i życiorys do wojska (dla zawodowego wojskowego).

Zatrudnienie jako żołnierz zawodowy – napisz poprawny życiorys!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, ministerstwo obrony narodowej stara się zachęcić zwłaszcza młode osoby do wstępowania w szeregi armii. Wojsko otwiera się na młode osoby, oferując coraz lepsze warunki na start. Jak pokazują statystyki, skutkuje to coraz większym zainteresowaniem zostaniem żołnierzem.

Jeśli chcesz wstąpić do wojska i zostać żołnierzem, przygotuj się do napisania życiorysu do wojska nie będącego znanym ci CV do innej pracy. Życiorys dla przyszłego żołnierza to bardziej opisowa tradycyjna forma, popularna jeszcze w poprzednim wieku, przypominająca swoją formą podanie. Jak napisać życiorys do wojska? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Przed napisaniem życiorysu do jednostki wojskowej zapoznaj się z ewentualnymi wymaganiami co do tego dokumentu. Poszczególne jednostki mogą wymagać nieco innej formy lub mieć dodatkowe wymagania. Na stronach części centrów rekrutacji nie ma już nawet informacji o życiorysie, są za to gotowe wnioski do wypełnienia.

Niektóre podmioty WKU (Wojskowa Komisja Uzupełnień)/WCR (Wojskowe Centrum Rekrutacji) wymagają, aby cały życiorys na żołnierza był napisany odręcznie, a w pozostałych możesz napisać go na komputerze, ale zachowując własnoręczny podpis. Możesz spotkać się z sytuacją, gdzie na początkowym etapie rekrutacji życiorys do wojska nie będzie potrzebny. Dlatego zawsze sprawdź wymagane dokumenty na aplikowane przez siebie stanowisko. Jeśli jest informacja o życiorysie, poniżej masz informacje, jak go napisać:

Forma życiorysu do wojska

Forma życiorysu do wojska przypomina formę zwykłego dokumentu, np. podania. Dokument powinien być zwięzły – w większości przypadków wystarczy jedna kartka A4.

 1. W prawym górnym rogu piszemy datę i miejsce.
 2. Nieco niżej, po lewej stronie, swoje dane:
 • Imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 1. Nieco niżej, po prawej stronie, podmiot, do którego adresowany jest wojskowy życiorys, np. Wojskowe Centrum Rekrutacji [Jednostka].
 2. Nieco niżej wyśrodkowany napis “Życiorys”.
 3. Po 2-3 linijkowym odstępie właściwa treść Twojego życiorysu.
 4. Po linijce odstępu, po prawej stronie, formuła grzecznościowa: Z poważaniem, [Imię i nazwisko] [Odręczny podpis].

Jak widzisz, tradycyjny życiorys żołnierza ma postać klasycznego, prostego dokumentu z treścią opisową. Jak powinien wyglądać – zobacz poniżej:

Jak napisać właściwą treść życiorysu do wojska

Treść życiorysu do armii dla przyszłego żołnierza powinna przybliżyć odbiorcy twoją osobę. Treść stanowią najważniejsze informacje z twojego życia o charakterze edukacyjnym, zawodowym oraz do pewnego stopnia osobistym. Fakty powinieneś przedstawić w porządku chronologicznym. Co zawrzeć w tradycyjnym życiorysie do wojska:

 • Krótkie przedstawienie się, data i miejsce urodzenia i zamieszkania.
 • Podstawowe informacje o rodzicach i rodzeństwie – ich imiona i zatrudnienie.
 • Przebieg edukacji – od szkoły podstawowej, przez szkołę średnią po studia wyższe. Warto zawrzeć informacje o wynikach w nauce czy przedmiotach wybranych na maturze.
 • Informacje o istotnych dodatkowych umiejętnościach – kursy, uprawnienia itp.
 • Informacje o istotnych zainteresowaniach.
 • Krótka informacja o chęci służby w Wojsku Polskim i wyznawanych wartościach, które motywują cię do służby.

Wzór życiorysu do wojska – przykład dla kandydatów

To, co napisaliśmy powyżej, może być nieco zagmatwane, dlatego jeśli nadal nie wiesz, jak napisać życiorys do wojska, poniżej masz wzór jego treści:

Nazywam się Michał Kowalski. Urodziłem się 8 marca 1999 roku w Krakowie, gdzie obecnie mieszkam. Jestem kawalerem, nie mam dzieci. Moja matka, Barbara Kowalska (z domu Majewska), jest zatrudniona jako sprzedawczyni w kwiaciarni. Mój ojciec, Andrzej Kowalski, pracuje jako mechanik samochodowy. Mam jednego młodszego brata, Tomasza, który ma 13 lat.

Edukację rozpocząłem w 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie, którą ukończyłem w 2011 roku. W okresie od 2005 do 2009 roku byłem członkiem Związku Skautów Polskich, pełniąc funkcję wilczka. Moją edukację kontynuowałem w Gimnazjum nr 44 im. Adama Mickiewicza w Krakowie (obecnie przekształcone w VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza). Po ukończeniu gimnazjum uczęszczałem do Technikum Mechanicznego nr 1 im. Legionów Polskich w Krakowie, które ukończyłem w 2019 roku jako technik mechanik, osiągając średnią ocen 4,5. Zdałem egzamin maturalny z matematyki, polskiego, angielskiego, geografii i biologii.

Mam również prawo jazdy kategorii B, które zdobyłem w 2018 roku. Moje zainteresowania to historia II wojny światowej oraz aktywność fizyczna – regularnie gram w koszykówkę i uczęszczam na treningi bokserskie. Charakteryzuję się odwagą, odpornością na stres i gotowością do pracy w zespole. Moim celem jest służba w Wojsku Polskim, aby przyczynić się do obrony i bezpieczeństwa naszego kraju.

Na co zwrócić uwagę pisząc tradycyjny życiorys do wojska?

Zawrzyj istotne informacje

Przy tworzeniu osobistego życiorysu do wojska kluczowe jest zawarcie wszystkich istotnych informacji. Jakiekolwiek luki, takie jak przerwy w edukacji czy zatrudnieniu, mogą budzić podejrzenia i prowadzić do odrzucenia twojej kandydatury. Dlatego ważne jest, aby każdą nieciągłość w karierze odpowiednio wyjaśnić i uzasadnić.

Sprawdź wymagania

Zanim zaczniesz pisać życiorys, warto również dowiedzieć się, jakie specyficzne wymogi stawia WCR, do której się zgłaszasz. Regulacje mogą różnić się w zależności od jednostki, w tym wymagane formaty i wzory dokumentów.

Pamiętaj o specyfice

Mimo że forma życiorysu do wojska przypomina trochę list motywacyjny, to nie ulegaj pokusie stosowania podobnych mechanizmów, które są typowe dla listu. Wojskowy życiorys opisuje suche fakty, podczas gdy w liście motywacyjnym próbujemy bardziej „sprzedać siebie” – w życiorysie wojskowym nie jest to konieczne.

Zadbaj o formę

Jeśli życiorys wojskowy musi być złożony osobiście w odpowiedniej jednostce WCR, zadbaj o jego nienaganny wygląd. Powinien odzwierciedlać przygotowanie i profesjonalizm, którymi powinien się charakteryzować każdy kandydat do służby.

CV do wojska na stanowisko cywilne

W strukturach wojskowych różnicujemy dwa główne rodzaje pracowników: żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych. Osoby aspirujące do roli żołnierza przygotowują tradycyjny życiorys, który opisaliśmy powyżej. Natomiast kandydaci na stanowiska cywilne powinni przygotować klasyczne CV, jak do każdej innej pracy. Mile widziane jest napisanie listu motywacyjnego.

Pracownicy cywilni w wojsku

Rozważając karierę wojskową w roli cywilnej, zastanów się, na jakim stanowisku mógłbyś pracować. W wojsku cywile mogą zajmować różnorodne role:

 • księgowy,
 • referent,
 • starszy referent,
 • personel medyczny,
 • statystyk,
 • zawodowy kierowca,
 • inspektor,
 • starszy inspektor,
 • kierownik zespołu,
 • tłumacz.

Przygotowując CV do wojska, stosuj te same zasady, które obowiązują przy pisaniu standardowego CV, z tą różnicą, że powinieneś dostosować swoje umiejętności do specyficznych wymagań stawianych pracownikom cywilnym w armii. W CV niezbędne będą sekcje, które szczegółowo przedstawiają twoje kompetencje, doświadczenie oraz kwalifikacje.

Szablon CV do wojska

Wojsko jest hierarchiczną i sformalizowaną instytucją, działającą w ściśle określonych ramach i strukturach. W związku z tym rekomenduje się, aby zastosowany szablon CV na stanowiska cywilne w wojsku był prosty i klasyczny, bez zbędnych ozdobników. Mile widziany jest prosty, jednokolumnowy design.

Jak napisać CV do wojska na cywilne stanowisko

Wzór CV do wojska na stanowisko cywilne w aspekcie treści w zasadzie nie odbiega od CV dla innych zawodów, dlatego w dalszej części poradnika przedstawimy ogólne porady. Przed rozpoczęciem pisania CV do wojska dokładnie zapoznaj się z opisem stanowiska, na które aplikujesz. Zwróć uwagę na kluczowe umiejętności i kwalifikacje, które są wymagane. Twoje cywilne CV powinno być skrojone tak, aby odpowiadało tym wymaganiom.

Struktura i format CV do wojska

Twoje CV do wojska powinno być czytelne i logicznie zorganizowane. Oto sugestia struktury:

 • Dane osobowe: Imię i nazwisko, adres kontaktowy, e-mail, telefon.
 • Cel zawodowy: Krótkie streszczenie, co chcesz osiągnąć na tym stanowisku i jak możesz przyczynić się do sukcesu organizacji.
 • Edukacja: Wykształcenie z najwyższym uzyskanym stopniem naukowym na czele. Wymień szkoły, uczelnie, daty uzyskania dyplomów oraz specjalizacje.
 • Doświadczenie zawodowe: Chronologicznie lub w kolejności od najbardziej do mniej istotnego, skupiając się na doświadczeniu związanym z wojskiem lub administracją.
 • Umiejętności: Zestawienie kluczowych umiejętności, np. zarządzanie projektem, umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych.
 • Certyfikaty i szkolenia: Szczególnie te związane z obronnością lub bezpieczeństwem.
 • Dodatkowe informacje: Możesz dodać informacje o członkostwie w organizacjach zawodowych, odbytych stażach, wolontariacie.

Dopasowanie CV do specyfiki wojskowej

Podkreśl wszelkie doświadczenia i umiejętności, które są szczególnie wartościowe w wojsku, takie jak:

 • Umiejętność pracy w stresujących warunkach.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
 • Znajomość przepisów i standardów wojskowych.

Dostosowanie CV do kultury organizacyjnej

Zrozumienie kultury organizacyjnej w wojsku i dostosowanie do niej swojego CV może znacząco wpłynąć na odbiór twojej aplikacji. Wojsko ceni sobie dyscyplinę, hierarchię oraz zaangażowanie. Podkreślanie w CV cech takich jak niezawodność, umiejętność przestrzegania rygorystycznych procedur, zdolność do szybkiego adaptowania się w zmieniających się warunkach i gotowość do służby może pomóc wyróżnić się z tłumu.

Jeżeli masz doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych lub w środowiskach, gdzie konieczna jest wysoka dyscyplina, nie zapomnij o tym wspomnieć. Takie informacje mogą być kluczem do pokazania, że naturalnie wpisujesz się w struktury wojskowe, co jest szczególnie ważne, gdy stanowisko wymaga ścisłej współpracy z wojskowymi lub zrozumienia specyfiki ich pracy. W ten sposób przekazujesz potencjalnemu pracodawcy, że nie tylko spełniasz wymagane kryteria techniczne, ale również posiadasz niezbędne cechy osobowościowe, które są cenione w wojskowych strukturach.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o CV do wojska

Jak zaprezentować doświadczenie wojskowe w CV dla żołnierza?

Doświadczenie wojskowe można przedstawić w CV w sekcji „Doświadczenie zawodowe”, wymieniając kolejne jednostki wojskowe, w których służyłeś, daty służby oraz najważniejsze obowiązki i osiągnięcia. Dobrze jest także dodać informacje o przebytych misjach zagranicznych oraz ewentualnych awansach. Możesz także wspomnieć o konkretnych umiejętnościach zdobytych podczas służby. Oczywiście, podaj także doświadczenie z sektora prywatnego.

Jakie umiejętności powinienem wymienić w CV żołnierza?

Warto podzielić umiejętności na dwie kategorie: specjalistyczne oraz interpersonalne. Specjalistyczne to te, które są bezpośrednio związane z twoją działalnością wojskową, np. znajomość języków obcych, obsługa specjalistycznych urządzeń czy umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności interpersonalne, takie jak zdolność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność radzenia sobie ze stresem, również warto podkreślić w CV.

Jakie informacje zawrzeć w sekcji „Osiągnięcia” zgromadzonej na CV?

W osiągnięciach warto wymienić odznaczenia, naukowe lub sportowe, zdobyte szkolenia, sukcesy jako lidera, uczestnictwo w operacjach lub ćwiczeniach albo specjalistycznych kursach, które możesz potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Zawarcie tej sekcji w CV żołnierza pozwoli na zwrócenie uwagi rekrutera na Twoje unikalne zdolności i umiejętności.

Jak przedstawić edukację w CV do wojska?

Sekcja edukacji w CV żołnierza powinna zawierać informacje o ukończonych kursach i szkoleniach. Chcąc stworzyć idealny wzór CV żołnierza, zawrzyj również informacje o ukończonym wykształceniu średnim oraz wyższym.

Jakie zainteresowania i hobby zawrzeć w CV żołnierza?

Dobrze jest, gdy zainteresowania odzwierciedlają cechy niezbędne w zawodzie żołnierza, takie jak dyscyplina, wytrwałość czy pasja do nauki. Można wymienić takie dziedziny jak sport, podróże, strzelectwo, samoobrona czy języki obce.

CV do wojska na stanowisko cywilne musi być dobrze napisane, zawierające wszystkie kluczowe informacje, które pozwolą na wyróżnienie się wśród innych kandydatów. Świetnym uzupełnieniem tego poradnika jest wzór CV do wojska do pobrania, który umożliwi łatwe i szybkie stworzenie swojego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *